CMA, de neutrale derde als bemiddelaar

Sinds de wet ‘Schulden aan de Consument’ geldt er een nieuwe berekening voor de forfaitaire schadevergoeding. Maar wat als een klant na verschillende aanmaningen enkel het factuurbedrag betaalt, en niet de extra kosten?

Vaak laten bedrijven deze extra kosten gewoon vallen, uit angst om de klant te verliezen. Duurzaam is deze oplossing echter niet, want ondertussen heeft deze onbetaalde factuur hen al heel wat gekost.

De kost van een onbetaalde factuur

De opvolging van een onbetaalde factuur heeft ook een kost. Afhankelijk van het factuurbedrag en je marge, kan deze opvolging je winst volledig opslorpen (en zelfs meer).

Deze kost is heel tastbaar wanneer je de factuur door een externe partij laat invorderen. Maar ook als je alles intern houdt kunnen de kosten hoog oplopen. Want het loon van je medewerkers loopt gewoon door. En elk half uur dat je hier zelf aan spendeert, is niet meer beschikbaar voor andere zaken.

De wetgever staat aan jouw kant

Als de schadevergoeding correct in je algemene voorwaarden staat, en de klant deze (impliciet) heeft goedgekeurd, dan heb je wettelijk gezien absoluut recht op deze extra vergoeding.

Het is zelfs zo dat de schadevergoeding ‘bevoorrecht’ is in de burgerlijke regelgeving. In mensentaal: wanneer iemand het factuurbedrag betaalt en niet de extra kosten, dan zijn wettelijk gezien de kosten wél betaald, en staat er nog een stukje van de originele factuur open.

CMA helpt je het dossier objectief te bekijken

Natuurlijk wil je de best mogelijke relatie met je klant onderhouden. Maar als die zonder reden de betaling uitstelt, dan brengt hij of zij jou hiermee in de problemen. Niet alleen is de opvolging intensief en tijdrovend, wanbetaling jaagt je DSO de hoogte in en kan ook effectief een trigger zijn richting faillissement.

Daarom is het goed om in dergelijke dossiers een neutrale derde partij onder de arm te nemen. Dat helpt om de situatie op een rationele manier te bekijken, en de kosten van de verschillende scenario’s in kaart te brengen. En ook naar de klant toe helpt dit om de emotie uit het dossier te halen.

CMA helpt je ook de vinger te leggen op eventuele andere redenen om de factuur (nog) niet te betalen. Is de klant ontevreden? Speelt er een misverstand? Dan helpen we dit uitklaren, als een neutrale derde.

Is die reden er niet, dan heeft de klant geen enkele reden om jou iets kwalijk te nemen. Eerst was er de dienstverlening, daarna de factuur. Als daar geen inhoudelijke problemen mee zijn, dan heeft de klant gedurende de betalingstermijn en de bijkomende herinneringen de tijd gehad voor de betaling. Op zo een moment is het logisch dat er kosten bijkomen, als compensatie voor de extra opvolging en kosten.

Hoe gaat CMA te werk?

Wanneer we bij CMA een betaling ontvangen zonder de extra kosten, dan nemen we sowieso contact met je op. Want als crediteur heb jij altijd het laatste woord. Hierbij bekijken we de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s, en maken we zoveel mogelijk ook de reeds gemaakte kosten tastbaar.

Zo heb jij op dat moment alle elementen op tafel om een rationele en doordachte beslissing te maken.

Vind je het moeilijk om rationeel te blijven wanneer een klant zijn factuur niet betaalt, of de extra kosten naast zich neerlegt? CMA neemt dit dossier van je over, vriendelijk maar beslist.

Vragen? We helpen je graag.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.