Gerechtelijke invordering

Onbetaalde facturen innen via gerechtelijke invordering

Als een minnelijke procedure geen resultaat oplevert, dan kan je overgaan tot een gerechtelijke invordering om je onbetaalde facturen te innen. CMA is je partner from bill to cash, ook bij gerechtelijke procedures. CMA heeft hiervoor een groot netwerk aan gerechtelijke partners. Dus je hoeft je dossier niet eerst over te maken aan een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, die er zich opnieuw in moet verdiepen. Ons incassobureau volgt je dossier gewoon verder op. Dit zorgt voor enorme tijdswinst in de behandelingstijd, en tijd is erg belangrijk bij invordering.

Uitgebreid adviesdossier vóór gerechtelijke invordering

In tegenstelling tot de minnelijke invordering (die geen kostenrisico inhoudt) loop je bij een gerechtelijke invordering echter wel een financieel risico. Want het gerecht inschakelen kost geld. En blijkt je debiteur niet in staat om z’n schuld te betalen? Dan wordt de gerechtelijke procedure een extra kost, bovenop je onbetaalde factuur. Daarom zorgt CMA vooraf voor een uitgebreid adviesdossier. Dankzij ons incassobureau kan jij een beslissing nemen in de best mogelijke omstandigheden.

Gerechtelijke invordering:
advies door CMA

Ben je van plan om over te gaan tot een gerechtelijke invordering? Dan stelt CMA uitgebreid advies voor je op. We gebruiken hiervoor ons hele kennisarsenaal.

CMA evalueert het voorafgaande inningsproces van a tot z

Wat is de voorgeschiedenis van de onbetaalde factuur? Welke signalen vingen we op van de debiteur? Wat kunnen we hieruit afleiden?

CMA voert een doorgedreven solvabiliteitsonderzoek

Het is meestal niet aangewezen om een gerechtelijke procedure op te starten als de schuldenaar geen betalingsmogelijkheden heeft. Daarom probeert CMA goed in te schatten wat de haalbaarheid van de vordering is door middel van een solvabiliteitsonderzoek.

We stellen een gefundeerd advies op

Kan je de onbetaalde factuur innen? Wat zijn de risico’s? Wat zijn de mogelijkheden? En welke beslissing raden we je aan?

Gerechtelijke invordering:
opvolging door CMA

Beslis je om de debiteur gerechtelijk tot betaling te dwingen en zo je onbetaalde facturen te innen? Dan wordt de debiteur door de gerechtelijke partners van ons incassobureau gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. Hij kan zich laten bijstaan door een advocaat. CMA en z’n partners staan jou bij.

Dit doet CMA voor jou
  • Alle bewijsstukken worden verzameld en overgemaakt
  • Je gerechtelijk dossier wordt grondig voorbereid
  • Je zaak wordt verdedigd voor de rechter
  • Dankzij ons online portaal volg je als klant makkelijk de voortgang op

Gerechtelijke invordering: het vonnis

Het vonnis van de rechter wordt betekend en bekendgemaakt. Als de rechter oordeelt dat er betaald moet worden en de debiteur tekent geen beroep aan, dan wordt hij daartoe verplicht. Anders volgt er een beslaglegging door de gerechtsdeurwaarder om de onbetaalde facturen te innen.

Wat bij een negatief advies voor gerechtelijke invordering?

Is het advies van CMA rond gerechtelijke invordering negatief? Of beslis je zelf om niet naar het gerecht te stappen om je onbetaalde facturen te innen? Dan gaat CMA meteen over tot schuldbewaking.