In augustus 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot wijziging van de wet betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002. Daarmee wil de overheid KMO’s beter beschermen tegen grote bedrijven die hun betalingen laten aanslepen. Wat verandert er precies en waarom is dit voordelig voor uw onderneming? Het antwoord op uw vragen bundelden we in dit blogbericht.

Wat is de huidige (december 2021) situatie?

Indien koper en verkoper geen betalingstermijn hebben afgesproken, geldt een termijn van 30 kalenderdagen. Onderling afgesproken afwijkingen zijn steeds mogelijk. Tussen twee grote ondernemingen ligt hiervoor niet echt een maximum vast; tussen een groot bedrijf (als schuldenaar) en een KMO (als schuldeiser) mag dat maximum 60 kalenderdagen zijn.

Die 60 dagen zijn echter puur theoretisch, in de praktijk loopt die termijn vaak uit. Dat komt omdat deze betalingstermijn pas ingaat op het moment dat:

  • De schuldenaar de factuur heeft ontvangen, of
  • De debiteur de goederen of diensten heeft ontvangen, of
  • De schuldenaar de conformiteit van de goederen of diensten heeft bevestigd.

Volgens de Wet van 2 augustus 2002 mag deze controle- en bevestigingstermijn maximum 30 kalenderdagen duren.

Door die extra periode van 30 dagen, loopt de effectieve maximale betalingstermijn op tot 90 dagen. Sommige grote ondernemingen maken hier misbruik van, terwijl KMO’s dat geld vaak dringend nodig hebben.

Wat verandert er op 1 februari 2022?

30 kalenderdagen blijft de standaardbetalingstermijn. Die kan echter nog steeds verlengd worden tot maximaal 60 dagen. De controle- en bevestigingstermijn komt echter te vervallen en maakt deel uit van de maximumtermijn van 60 dagen. Zo kunnen grote firma’s de ‘kleintjes’ niet langer aan het lijntje houden en hun betaling met een extra 30 dagen uitstellen. Zet uw klant een langere termijn in de overeenkomst of de verkoopsvoorwaarden dan is deze contractuele clausule niet geldig en wordt automatisch de Wettelijk voorziene termijn van 30 dagen van toepassing. 

Ook voor de overheden in ons land is deze nieuwe wet van kracht. Meer zelfs: bij transacties met de overheid geldt steeds de standaardbetalingstermijn van 30 kalenderdagen, behalve bij heel uitzonderlijke omstandigheden.

Zijn er uitzonderingen?

Zoals eerder gezegd geldt deze nieuwe wet enkel voor B2B-transacties en dus niet voor handelstransacties met consumenten.

Daarnaast kunnen er wel nog op het sectorniveau afspraken worden gemaakt om de maximale betalingstermijn te verlengen. Het valt af te wachten of dat ook effectief zal gebeuren.

Wat als de schulden nog steeds te laat betaald worden?

Ondanks de nieuwe, duidelijke wetgeving, kan het nog steeds voorvallen dat uw klant te laat betaalt.

Als kleine onderneming is het niet simpel om op te boksen tegen de grote jongens. Ze zijn belangrijk voor de ontwikkeling van uw bedrijf. Bij te late betalingen bent u misschien wel bang om hen tegen de borst te stoten en te verliezen. Besteed daarom de invordering van uw openstaande schulden uit. Met Credit Management & Advice werken we vanuit een probleemoplossende aanpak en helpen we beide partijen. Zo krijgt u snel uw geld zonder dat het uw zakenrelatie beschadigt.