Bij de niet-betaling van een factuur is het belangrijk uw rechten te kennen, maar net zo goed om te weten of uw overeenkomst al dan niet rechtsgeldig is. Als een bepaald contract op een foute manier is opgesteld, kan de debiteur hierop een beroep doen. Hierdoor zal u langer op uw geld moeten wachten of het zelfs nooit meer zien. Vandaag bekijken we de rechtsgeldigheid van een bestelling via e-mail.

B2B

Voor B2B-transacties (handel tussen ondernemingen) zijn de regels relatief eenvoudig: een e-mail van de klant is bewijs genoeg om een bestelling te plaatsen, ongeacht het bedrag. Artikel 8.11 Burgerlijk Wetboek stelt immers dat het bewijs kan worden geleverd door alle bewijsmiddelen.

B2C

Dezelfde regels gelden voor een particuliere bestelling, maar enkel als het bedrag minder dan € 3500 is. Als het bedrag op deze grens of erboven ligt, is een e-mail niet meer voldoende als bewijs van bestelling. Vanaf dan heeft u een ondertekend geschrift nodig (vaak een contract of ondertekende orderbevestiging).

Indien er toch een betwisting is en u heeft enkel e-mailverkeer, dan kunt u de e-mail(s) gebruiken als begin van bewijs. U zal dan nog wel moeten zorgen voor bijkomende bewijzen. Misschien heeft u een voorschotfactuur gemaakt die de klant al aan u betaalde?

Noot: Als er met uw particuliere klant een contract werd gesloten voor opeenvolgende diensten of leveringen van goederen (duurcontracten), wordt de waarde hiervan beperkt tot maximum één jaar. Met andere woorden: indien de cumulatie van de bestelling gedurende 365 dagen € 3500 of meer bedraagt, is een e-mail niet voldoende als bewijs van bestelling.

Wanbetalers? Contacteer CMA!

Zelfs als u alle documenten volgens de wettelijke bepalingen heeft opgesteld, kan het toch voorvallen dat klanten uw facturen niet betalen. Neem in dat geval CMA onder de arm. Als incassobureau zorgen wij ervoor dat uw klanten hierop worden aangesproken. Contacteer ons om onze werking te ontdekken.