Als ondernemer hebt u het wellicht al eens meegemaakt: u maakt een mooie offerte op, de klant gaat akkoord, u levert de kwaliteitsproducten of voert de werken correct uit, stuurt de factuur en opeens hoort u niks meer van de andere partij.

Zeer vervelend natuurlijk. Vaak worden er excuses gegeven: vergeten, het geld zit nog vast bij de bank, factuur kwijt of niet ontvangen…

We zijn allemaal mensen en we vergeten allemaal wel eens iets of maken een foutje. Het gebeurt dan ook regelmatig dat u de betaling pas na één of meerdere herinneringen ontvangt. Maar wat als uitstel effectief ook afstel wordt?

De gevolgen van een onbetaalde factuur zijn niet min:

  • Financiële problemen: door de lagere cashflow moet u investeringen uitstellen waardoor u trager groeit; u krijgt misschien zelf rappels van uw leveranciers of bankiers. Daarnaast kan u de tijd die u spendeert aan het uitsturen van rappels beter gebruiken om uw eigen bedrijf uit te bouwen;
  • Reputatie als ondernemer: je komt mogelijks in een moeilijke positie bij je leveranciers, je bankiers stellen zich vragen, je personeel is ontevreden.
  • Stress: het missen van liquide middelen en de constante opvolging ervan zorgt voor extra stress die u liever vermijdt.

Wat kunt u zelf doen?

Vooraf:

  • Check de financiële gezondheid van het bedrijf waarmee u samenwerkt;
  • Maak duidelijke algemene voorwaarden (met betalingstermijn) en maak melding van deze voorwaarden op alle belangrijke documenten met de klant ( overeenkomst of bestelbon, leveringsdocument, factuur) ;
  • Maak gebruik van voorschotfacturen bij grote bestellingen of nieuwe klanten.

Het is belangrijk om te vertrouwen dat de factuur zal worden betaald, maar het is even belangrijk om hier niet naïef mee om te springen. Speel daarom kort op de bal en volg eerst deze drie stappen bij een niet-betaalde factuur:

  1. Neem onmiddellijk na de vervaldag contact op met uw klant. Bel hem of haar even op en leg de situatie uit, vaak is dat genoeg om uw klant te doen betalen;
  2. Heeft u binnen de week nog niks ontvangen? Stuur dan een e-mail met een overzicht van de onbetaalde bedragen. Maak je klant attent op de door hem goedgekeurde betalingsvoorwaarden;
  3. Indien u daarna nog steeds niets hebt ontvangen, kunt u een ingebrekestelling sturen.

Is de factuur hierna nog steeds niet betaald of heeft u geen tijd om deze stappen te zetten? Neem dan contact op met een incassobureau, zoals Credit Management & Advice, kortweg CMA.

Waarom kiezen voor CMA?

Incassokantoren bieden grote voordelen ten opzichte van het zelf moeten opvolgen van openstaande vorderingen. U kunt met een gerust gemoed uw dossiers bij ons achterlaten en rekenen op een professionele, resultaatgerichte opvolging. U hoeft zelf niet meer om te kijken naar de onbetaalde facturen, maar kunt wel nog steeds alles opvolgen op ons online platform.

Krijgen we een factuur toch niet betaald, omdat uw klant bijvoorbeeld failliet is gegaan? Vervelend, maar wij werken volgens het ‘no cure, no pay’-principe, waardoor u ons niet hoeft te betalen als u uw geld niet terugkrijgt. Omdat wij slechts betaald krijgen als u ook geld ontvangt, kunt u erop rekenen dat CMA er alles aan zal doen om uw vordering te innen. Steeds met respect ten opzichte van uw klant, altijd erop gericht om de relatie die u heeft opgebouwd met het cliënteel te behouden.

Wenst u kennis te maken? Vraag dan een gesprek met ons aan.