Je hebt werken uitgevoerd of goederen geleverd bij een particuliere klant. Die reageert of betaalt echter niet, dus je stuurt enige tijd later een ingebrekestelling. Je klant wil plots niet meer (volledig) betalen. Hij is niet tevreden, ook al had hij dat niet eerder laten blijken. Kan hij die plotse ontevredenheid zomaar opwerpen als argument en welke stappen kun je zetten als je die betwisting onterecht acht?

B2B versus B2C

Bij een particuliere klant gelden andere regels dan bij een professionele. Een b2b-klant moet binnen een ‘redelijke termijn’ (meestal maximum 14 dagen) protest aantekenen. Na die periode wordt aangenomen dat hij de factuur aanvaardt. Bij een gewone consument ligt dat anders.

Particuliere klanten kunnen namelijk eender wanneer verzet aantekenen tegen een factuur, dus ook na de ‘redelijke termijn’. Het is dus niet zo omdat een particulier niet protesteert tegen de originele rekening, dat hij deze accepteert. Hij kan dus bijvoorbeeld bij het eerste rappel nog weigeren te betalen.

De uitzondering op de regel

Bij de algemene regel moet er wel een kanttekening worden gemaakt. Want er bestaat een uitzondering op als de afwezigheid van betwisting een zogenaamd ‘omstandig stilzwijgen’ uitmaakt. Zoals dat bijvoorbeeld het geval is als de klant de factuur en herhaaldelijke aanmaningen niet protesteert, en de werken of goederen in gebruik nam zonder opmerkingen richting de leverancier.

Kan je een uiterste datum in de algemene voorwaarden zetten?

Helaas kan je voor particuliere klanten niet in de algemene voorwaarden aangeven dat de factuur voor een bepaalde datum betaald moet worden. Ook niet als je klant hier uitdrukkelijk mee instemt. Dergelijke bepalingen zijn nu eenmaal niet rechtsgeldig. Dus zelfs als hij pas ná de verstreken datum de factuur betwist, kan je deze ondertekende algemene voorwaarden niet als bewijsstuk voorleggen om een betaling af te dwingen.

Wat kan je dan wel doen bij een niet-betaling?

In dialoog gaan met je klant is de eerste stap. Als een klant zelfs na een rappel niet over gaat tot een betaling, dan heerst er zeer waarschijnlijk ontevredenheid over iets. Vaak willen mensen ook gewoon gehoord worden. Een oplossing voor het probleem of een kleine commerciële toegeving kan soms voor een snelle betaling zorgen.

Weigert je klant toch te betalen en dat zonder duidelijke reden?

Neem dan contact op met CMA. Wij volgen debiteuren verder voor je op en zorgen ervoor dat je het geld ontvangt waar je recht op hebt.