Elke factuur heeft een verjaringstermijn. Wordt deze overschreden, dan kan de schuldenaar de verjaring van de factuur inroepen. Sommige debiteurs rekken het hierdoor opzettelijk lang en proberen op die manier onder een betaling uit te komen. Alles goed bijhouden en op tijd ingrijpen is dus de boodschap. Maar het ook is natuurlijk belangrijk dat je de verjaringstermijn van de vorderingen kent. Een kort overzicht.

B2B-vorderingen

In een B2B-context is de algemene regel: een vordering verjaart tien jaar na de facturatiedatum. Na deze termijn treedt dan wat men noemt “de bevrijdende verjaring” in.
De schuld is er nog wel maar via de rechtbank zal je ze niet meer kunnen invorderen.

Specifieke verjaringstermijnen

Courante vorderingen op particulieren (niet voor beroepsdoeleinden)

Kleinere aankopen die particulieren dagelijks doen in winkels en op webshops verjaren na amper één jaar. Sta je een betaling na het leveren van een product of dienst toe, dan volg je de betaling best strikt op. En sluit in het geval van onenigheid zo snel mogelijk een overeenkomst met de consument.

Gaat het om een hotel- of restaurantrekening? Dan heb je als handelaar slechts 6 maand voor de vordering verjaart! Laat dit dus niet op z’n beloop.

Rekeningen voor nutsvoorzieningen zoals energie en telecom

Rekeningen voor nutsvoorzieningen als mobiele telefonie, water, gas en elektriciteit hebben een verjaringstermijn van 5 jaar.

Verzekeringsfacturen

Bij een verzekeringsovereenkomst krijg je 3 jaar om een factuur te innen alvorens de vordering verjaart.

Rekeningen voor zorgverstrekking (verpleegnota’s, ambulance vervoer, enz.)

Wie zorg verstrekt, moet rekening houden met een verjaringstermijn van 2 jaar vanaf de datum van de verstrekking (dus niet vanaf de factuurdatum!).

Stuiting van de verjaringstermijn

Wordt een vordering gedeeltelijk betaald, wordt er een schuldbekentenis ondertekend of zet je voor het verjaren juridische stappen, dan wordt de verjaringstermijn ‘gestuit’ of onderbroken. Op tijd actie ondernemen is dus zeker de boodschap.

Op zeker spelen en vermijden dat onbetaalde facturen verjaren? Schakel dan CMA in. Wij zorgen ervoor dat elke vordering strikt opgevolgd wordt.