Het gebeurt jammer genoeg steeds vaker: klanten die een factuur vereffenen en zonder het te beseffen geld aan een oplichter overmaken. Door de snelle digitalisering doet dergelijke factuurfraude steeds vaker denken aan phishing. Het aantal gevallen van factuurfraude stijgt de laatste jaren fors en oplichters gaan steeds sluwer te werk. Hoe probeert men je te bedriegen? Hoe kan je de fraude herkennen? En wat als je het slachtoffer van factuurfraude wordt?
Lees het in dit blogartikel!

Phactuurfraude

Door de sterke gelijkenissen met phishing is hedendaagse factuurfraude vaak moeilijk te onderscheppen. De fraudeurs gaan soms ook bijzonder agressief te werk. Men hackt je mailbox, onderschept uitgaande facturen, past het rekeningnummer aan en stuurt aangepaste facturen naar jouw klanten. Rechtstreeks vanuit de gekende mailbox, uit het boekhoudsysteem of vanaf een nepadres dat als twee druppels water op jouw mailadres lijkt. De vis hapt bovendien geregeld toe, want bij digitale facturen wordt het rekeningnummer vaak geknipt en geplakt. Een goeie interne controle is zeker aangewezen.

Opgelet: gewijzigd rekeningnummer!

Factuurfraude is moeilijk te achterhalen omdat de factuur (op het rekeningnummer na wel te verstaan) er meestal exact uitziet als de gekende factuur. Fraude valt doorgaans pas op bij een dubbelcheck van het rekeningnummer of als er diensten of producten aangerekend worden die nooit besteld werden. Om geen argwaan te wekken en ervoor te zorgen dat je het fake rekeningnummer netjes overneemt, wordt ook vaak letterlijk gewaarschuwd voor een gewijzigd rekeningnummer. Ironisch genoeg lijkt de factuur hierdoor net extra geloofwaardig. Als je twijfelt over de echtheid, kan je de factuur dan ook beter laten verifiëren door de leverancier.

Twee slachtoffers

Bij factuurfraude zijn vaak twee partijen het slachtoffer: als leverancier loop je reputatieschade op en als klant word je opgelicht. Ben je het slachtoffer van oplichting en betaalde je op een verkeerd rekeningnummer? Dan ben je in principe toch verplicht om naast de valse óók de echte factuur te betalen. Tenzij jouw leverancier overduidelijk in fout was, bijvoorbeeld door je niet te verwittigen bij eerdere factuurfraude bij andere klanten. Zoiets valt echter moeilijk te bewijzen.

Wat te doen bij factuurfraude?

Krijg je als leverancier de melding van een klant dat hij een valse factuur van jou ontving? Contacteer dan, om erger te vermijden, zo snel mogelijk alle klanten die in dezelfde periode een factuur ontvingen met de vraag hun factuur te dubbelchecken. Betaalde je zelf op een vals rekeningnummer bleek het achteraf om factuurfraude te gaan? Contacteer dan in elk geval jouw bank én die van de oplichter. Als het geld nog niet verdwenen is, kan de transactie soms nog tegengehouden of ongedaan gemaakt worden. Meld elk geval van factuurfraude ook zeker via meldpunt.belgie.be

Fraudeurs afschrikken? Laat je facturatie beheren en opvolgen door CMA.