Days Sales Outstanding, kortweg DSO, is bij creditmanagement een belangrijk begrip. De DSO is een cijfer dat staat voor het gemiddeld aantal dagen tussen elke factuurdatum en de werkelijke betaaldatum door de klant. Hoe hoger dat cijfer ligt, hoe langer het duurt eer omzet zich vertaalt in liquide middelen. Met andere woorden, een te hoge DSO kan een onderneming in een wurggreep houden. Maar hoe bereken je een DSO-ratio en wat kan je uit dat cijfer afleiden?

DSO, een handige barometer

Een DSO zegt natuurlijk niet alles, maar een hoog cijfer zal vragen oproepen bij banken en leveranciers . Concreet betekent het dat het de inkomsten na de facturatie gemiddeld vrij lang op zich laten wachten. Maar dat cijfer is ook relatief. Als de gemiddelde betalingstermijn 30 dagen bedraagt, is een DSO van 35 best ok. Want dat betekent dat je klanten hun facturen doorgaans binnen de 35 dagen betalen, wat (gemiddeld gezien) vrij stipt is. Torent je DSO-ratio daarentegen boven de 60 uit, dan moeten er enkele alarmbellen afgaan.

Wat is een hoge DSO?

Doorgaans wordt vanaf een DSO van méér dan 45 van een te hoge DSO gesproken. Bij een DSO van minder dan 45 kan je op beide oren slapen wat dat betreft. Het getal is natuurlijk niet heiligmakend, want elke business is anders.

De negatieve invloed van een hoge DSO

Een hoge DSO vertaalt zich in het afnemen van de financiële slagkracht van een onderneming, met alle gevolgen van dien. Er moeten investeringen gemaakt worden, maar die worden uitgesteld tot er meer geld voor handen is. De core business draait plots op volle toeren en er moeten leningen afgesloten worden om voldoende grondstoffen te kunnen aankopen. De relaties met leveranciers verslechteren omdat het betalingsuitstel doorgeschoven wordt. Kortom, er ontstaat is een aanhoudend liquiditeitsprobleem dat de groei beknot of erger, stagnatie veroorzaakt. Een niet onbelangrijk aantal faillissementen is een rechtstreeks gevolg van late betalers en wanbetalers, dus van een te hoge DSO.

De oorzaken van een hoge DSO

Een hoge DSO kan diverse oorzaken hebben. Klanten die facturen moedwillig te laat betalen omdat ze ontevreden of nonchalant zijn. Klanten die te laat betalen omdat ze een cashflowprobleem hebben. Een boekhouding die wat achter de feiten aanloopt. Een te grote afhankelijkheid van enkele klanten die een stevige betalingstermijn afdwingen. Je zorgt er beter voor dat dergelijke factoren niet gaan samenlopen, want dan dreigt het fout te lopen. Je kan de bovenstaande situaties dus beter vermijden: door een correcte service te bieden, door je klanten vooraf grondig te screenen op hun kredietwaardigheid, door je klantenportefeuille op een gezonde manier te spreiden en door een gestructureerd en geölied facturatie- en reminder proces te creëren.

Waarom een lage DSO een dubbel positief effect heeft

Het lijkt een vanzelfsprekendheid maar een lage DSO biedt daadwerkelijk voordelen. Want je DSO is meer dan een cijfer. Het is een barometer voor de financiële gezondheid van je bedrijf en die wordt soms bekeken door banken en investeerders. Een bedrijf met een goeie cashflow kan dus niet alleen veel sneller investeren en groeien, het krijgt ook sneller vertrouwen en extra financiële slagkracht om nóg sneller te groeien. Terwijl een bedrijf met een hoge DSO sneller als risicovol wordt beschouwd.

Bereken je DSO met deze formule

Om je DSO te berekenen maak je gebruik van deze eenvoudige formule: (openstaand saldo op het einde maand / omzet per maand) x 30

Dus je deelt het totale bedrag van alle openstaande facturen door de maandomzet en dat getal vermenigvuldig je met 30.

Bij een openstaande schuld van € 45.000 op 31 januari en een gefactureerde maandomzet van € 30.000 op diezelfde 31 januari is je DSO dus 45. (45000 / 30000) x 30 = 45

Verklein je DSO met deze 10 tips

Blog: 10 tips om wanbetaling te voorkomen

Schakel CMA in om je DSO laag te houden