Sinds de coronacrisis wordt (volgens een recent onderzoek van Graydon) één factuur op de zes meer dan 90 dagen na de vervaldatum betaald. De recentere energiecrisis zal dit hoge cijfer ongetwijfeld nog doen oplopen. Op zo’n moment ben je als creditmanagementbureau voor debiteuren meestal niet de meest welgekomen instantie. Maar uiteindelijk moet elke factuur voor correct geleverde diensten of producten gewoon betaald worden. Daar kan je wettelijk niet onderuit. Net daarom zetten we bij CMA maximaal in op de minst pijnlijke weg: die van de snelle minnelijke invordering.

Een morele evenwichtsoefening

Voor een bedrijf als CMA, dat veel belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, is creditmanagement is een morele evenwichtsoefening. Want laat er geen twijfel over bestaan: geldproblemen hebben een niet te onderschatten impact op je welzijn. Je kiest er niet voor en je kan er op allerhande manieren mee geconfronteerd worden. Door ziekte, door een echtscheiding, door een project dat volledig fout loopt, door het verlies van je grootste klant, … Maar hoe hard het woord schuldinning ook klinkt, voorkomen van erger door in te zetten op een minnelijke invordering is altijd de beste strategie.

Minnelijke invordering: in ieders belang

Wat men soms oneerbiedig “de schuldindustrie” noemt, krijgt het de laatste jaren zwaar te verduren. Er wordt wel eens onterecht beweerd dat creditmanagement mensen die het even moeilijk hebben het leven nóg zuurder maakt. Deze redenering is op zijn minst ongenuanceerd, maar in vele gevallen klopt ze ook niet. Creditmanagement zorgt er net voor dat mogelijks precaire situaties in een vroegtijdig stadium ontmijnd worden. Zowel de schuldeiser als de debiteur hebben hier alle belang bij.

Want de financiële problemen van de ene partij mogen niet de oorzaak worden van die van de andere. En dit is precies wat er gebeurt wanneer een factuur niet betaald wordt. Het is een ontnuchterend feit dat, bij een marge van 1%, een onbetaalde factuur van €100 een extra omzet van €10.000 vergt om ze teniet te doen. Met andere woorden: ongecontroleerde wanbetaling veroorzaakt faillissementen. 

Anderzijds zorgt de minnelijke procedure, waar CMA maximaal op in zet, er net voor dat de debiteur niet verder in de problemen komt. Want het echte gevaar schuilt in de enorme kostenescalatie die kan ontstaan als de schuldeiser gerechtelijke stappen zet. Eens dit gebeurt, komt de debiteur financieel vaak in een neerwaartse spiraal terecht. Daarom reageren we bij CMA razendsnel, al kan dit best even schrikken zijn.

Een zinvolle wake-up call

De minnelijke invordering wordt gekenmerkt door een werkwijze die door de debiteur soms als confronterend wordt ervaren, maar hoe tegenstrijdig het ook klinkt: met een snelle wake-up call bewijs je hem net een dienst. Kort na de vervaldatum wordt de debiteur aangemaand. Niet om hem meteen onder druk te zetten, maar om geen tijd te verliezen. Wie meteen geïnformeerd wordt dat er een schuld is, kan hier ook meteen rekening mee houden en wat geld opzij houden. Hoe later je iemand informeert, hoe minder welgekomen de boodschap is en hoe groter het probleem wordt.

Veelzijdige strategie

Bij de minnelijke invordering laten we ook niks aan het toeval over. Wordt er niet gereageerd op de aanmaning, dan benutten we alle mogelijke kanalen. E-mail, aangetekende post, telefoon, sms, Whatsapp, … Alles om ervoor te zorgen dat er contact kan gelegd worden en dat de belangrijke informatie de debiteur effectief bereikt.

Op basis van klantendata diversifiëren we de individuele gevallen en koppelen we de ideale manier van communiceren aan elke situatie. Want elke case is anders. Hiervoor zet CMA een heel divers team van experts in die elk hun eigen methodiek hebben. Zo werken we altijd snel naar een snelle oplossing toe. We doen dit begripvol waar mogelijk, maar strikt waar nodig, zodat een verdere kostenescalatie kan vermeden worden.

Omdat we er bij CMA van overtuigd zijn dat de minnelijke invordering maatschappelijk de meest verantwoorde manier is om onbetaalde facturen te innen, ligt hier onze focus en zit hier onze grote expertise. Daarom zijn we ook de snelste in de sprint naar een snelle oplossing en slagen we er ook in om klantenrelaties niet te schaden.

CMA inschakelen voor je debiteuren beheer? Dan kies je voor de meest verantwoorde inningsstrategie.