Soms zorgt wat nalatigheid ervoor dat een factuur onbetaald op de stapel blijft liggen. Als de vervaldatum echter overschreden wordt, bestaat het risico dat een leverancier je hiervoor als professionele partner een schadevergoeding aanrekent. Doorgaans is dat 10% van het factuurbedrag plus de interesten tegen 10% op jaarbasis. Maar mag hij dit zomaar en wat doe je in zo’n geval?

Het mag, maar…

Wettelijk gezien mag een leverancier z’n klant een schadevergoeding vragen voor een laattijdige betaling. Betaal je de schadevergoeding niet en komt de zaak uiteindelijk voor de rechtbank, dan zal de rechter vaak oordelen dat de 10% boete plus de interesten terecht zijn. Al wordt er natuurlijk ook gekeken of er in de algemene voorwaarden een clausule werd opgenomen die je hiervoor waarschuwt. Maar voor het zo ver komt, speel je toch best nog enkele troeven uit.

Goede afspraken

Krijg je de algemene voorwaarden voor het eerst op de factuur te lezen en deed je nooit eerder zaken met de leverancier in kwestie? Dan ben je hiermee vóór de aankoop nooit akkoord gegaan en kan je dit beter aankaarten, want hij had je die voorwaarden vooraf moeten laten aanvaarden. Betaal in dit geval meteen de hoofdsom, neem contact op en vraag om de boete voor de eerste keer te laten vallen. Gaat de leverancier hier niet op in en was je van plan om verder zaken met hem te doen? Benader dit dan op een commerciële manier. Een volgende bestelling is voor hem interessanter dan een schadevergoeding en een verloren klant.

Het wettelijke schaakspel

Weigert de leverancier nog steeds toe te geven en dreigt hij met verdere stappen als je de boete niet betaalt? Dan kan je hem misschien nog op andere gedachten brengen in het volgende geval. In principe moet de clausule in de algemene voorwaarden vermelden dat een schadevergoeding zonder ingebrekestelling rechtsgeldig is. Staat dit niet letterlijk op papier? Dan kan je opperen dat hij je niet zomaar zonder herinnering in gebreke kan stellen, dat de factuur na de “herinnering” meteen betaald werd en dat hij hierdoor voor de rechtbank het risico zal lopen ongelijk te krijgen.

Het te vermijden scenario

Houden je argumenten de leverancier niet tegen om je gerechtelijk te dwingen de boete te betalen? Dan denk je toch beter na over een minnelijke oplossing. De kans bestaat immers dat de rechter oordeelt dat 10% boeten met 10% interesten op jaarbasis een billijke schadevergoeding zijn voor een laattijdig betaalde factuur. Je bent namelijk een afspraak niet nagekomen. In dat geval betaal je ook nog eens de gerechtskosten, dus probeer dit scenario te voorkomen. Bijvoorbeeld door te onderhandelen met de belofte een deel van de boete te betalen.

Raak je niet wijs uit de geldende rechten en plichten in een klant-leverancierrelatie? Contacteer ons dan gerust! Wij staan je graag bij met vakkundig advies.