Met uw firma heeft u het zeker en vast al eens meegemaakt: u sluit een succesvolle b2b-deal af, levert de goederen of diensten en verstuurt ten slotte de factuur. Na meerdere maanden geduld uitoefenen blijft de betaling uit. U begint creatieve oplossingen te bedenken: “wat als ik een bestelling bij mijn debiteur plaats en niet betaal ter compensatie?” Kan dat zomaar?

Een situatieschets

Om alles wat bevattelijker te maken, geven we een voorbeeld. Een zelfstandig schrijnwerker koopt materiaal aan bij de lokale houthandelaar. Drie maanden later heeft hij nog steeds zijn factuur niet betaald. Intussen heeft de timmerman een klus opgeknapt in de showroom van de houthandel, die hij factureert. Wanneer de schrijnwerker vraagt waarom de houthandel zijn rekening niet betaalt, verwijst de eigenaar naar de eerdere handelstransactie die de factuur van de werken compenseert.

Heeft de houthandelaar gelijk?

Ja. De wet zegt dat het mogelijk is om wederzijdse vorderingen te compenseren. Zo kunt u de andere partij (laten) ‘betalen’ met de vordering die u (op hem) heeft. Logischerwijs verdwijnt hiermee de schuld van de laagste vordering en moet diegene met de hoogste schuld dan nog een surplus betalen aan de ander.

Er zijn enkele voorwaarden verbonden om de schuldvergelijking rechtsgeldig te maken.

  • De transactie moet gebeurd zijn tussen twee dezelfde (rechts)personen die wederzijds schulden hebben. Toegepast op het voorbeeld hierboven kan de schrijnwerker zijn schulden dus niet compenseren door een nieuw terras te leggen bij de thuis van de eigenaar van de houthandel (zijn privéwoning dus);
  • U kunt deze compensatievorm dus niet uitvoeren met particuliere consumenten. Meer zelfs: het is verboden;
  • De vorderingen moeten vaststaand (niet betwist) en opeisbaar zijn. Met opeisbaar bedoelen we dat de vervaldag van de factuur moet bereikt zijn eer u kunt compenseren;
  • Ten slotte moet het voorwerp van beide schuldvorderingen een financiële som zijn of een soortgelijke hoeveelheid vervangbare zaken.

Moet u iets speciaals doen voor deze schuldvergelijking?

Nee. U kunt gewoon uw klant laten weten dat u zich beroept op de wettelijke compensatie. Als uw klant u daarna toch nog aanmaant om te betalen, dan protesteert u het best aangetekend. Daarin laat u hem nogmaals weten dat u zich op het wettelijk stelsel van schuldvergelijking beroept en u geeft aan met welke vorderingen (factuurnummers en dergelijke) u de aanspraken van uw klant precies compenseerde.

U kunt wel vooraf afspraken maken.

In een b2b-context kunt u op voorhand deze compensatie afspreken door dit in uw algemene voorwaarden of contract op te nemen. Zo kunt u latere discussies vermijden.

Wat als er toch nog conflict optreedt?

Ondervindt u toch problemen met deze methode, omdat uw debiteur bijvoorbeeld het surplus niet wil betalen? Neem dan contact op met CMA, wij doen het nodige om u te ontzorgen bij de invordering van uw openstaande facturen.