Maatschappelijk verantwoord ondernemen stoelt zich op drie principes: People, Planet en Profit. Enkel door steeds rekening te houden met deze drie componenten kan duurzame groei gecreëerd worden, voor zowel de onderneming zelf als haar omgeving. Het is aangewezen om als bedrijf hierop in te zetten en dat kan je doen door in te zetten op verschillende gebieden. Zoals energiezuinig werken en, waarom niet, zelf je elektriciteit opwekken.

Elektriciteit opwekken was jarenlang een zeer vervuilend proces, wat negatief is voor zowel de planeet als de mensen die het bewonen. Gelukkig winnen de laatste decennia de groene alternatieven het steeds meer van de standaard gas- en steenkoolcentrales. De eerste grote stap hierin was de uitvinding van kernenergie, waar er amper schadelijke broeikasgassen vrijkomen. Deze manier van stroomopwekking heeft echter twee grote nadelen: het kernafval en soms loopt het mis, denk maar aan Tsjernobyl of Fukushima.

Wetenschappers waren dus aangewezen alternatieven te vinden. Na jaren ontwikkeling zijn intussen wind- en zonne-energie goed ingeburgerd. Veel bedrijven en particulieren hebben zonnepanelen op hun dak liggen en wekken zo zelf – helemaal CO2-vrij – hun elektriciteit op.

Energieneutraal

Ook Credit Management & Advice wil actief z’n steentje bijdragen op weg naar een propere planeet. We doen er alles aan om ons energieverbruik tot enkel het absoluut noodzakelijke te voorzien en dus zo energiezuinig mogelijk te werken. Op het dak van ons kantoor liggen 73 zonnepanelen, deze wekken genoeg op om ons volledige gebouw te voorzien van elektriciteit. Door de combinatie van spaarzaamheid en zonnepanelen kunnen we ons bedrijf met trots energieneutraal noemen.

Energie besparen en zonnepanelen leggen: dat klinkt heel simpel. We gaan echter verder dan dat. We installeerden ook een energiemanager. Zo weten we perfect op welk moment onze zonnepanelen veel energie opwekken. We benutten en organiseren die elektriciteit optimaal, zodat er geen stroom verloren gaat en zodat we geen stroom van buitenaf moeten gebruiken. Een voorbeeld? De laadpalen voor onze elektrische auto’s krijgen slechts voeding wanneer we zelf genoeg energie opwekken. Stroom die te veel werd opgewekt gaat op het openbare net. Dankzij al onze initiatieven kunnen we onszelf met trots energieneutraal noemen.