CMA, de neutrale derde als bemiddelaar

Wat als een klant zijn factuur niet betaalt, en jij geen algemene voorwaarden hebt? Of wanneer je wel verkoopvoorwaarden hebt, maar daarin geen clausule staat over wanbetaling en de bijhorende schadevergoeding? Gelukkig kan je in dat geval terugvallen op de wettelijke interestvoeten.

Wel gelden er andere regels voor consumenten en bedrijven. Een overzicht.

B2C: de burgerlijke wettelijke interestvoet

Is je klant een consument, dan mag je voor een onbetaalde factuur de wettelijke burgerlijke interest aanrekenen. Deze interestvoet wordt jaarlijks herzien door de FOD Financiën. Ter indicatie, de wettelijke rentevoet voor het jaar 2024 bedraagt 5,75%.

Ben jij als schuldeiser een KMO of eenmanszaak? Dan mag je de interest rekenen vanaf de dag na het verzenden van de eerste gratis herinnering. Ben je geen KMO maar een groot bedrijf, dan begint de wettelijke rente te lopen na de verplichtte wachttermijn van 14 dagen, zoals voorzien in de wet ‘Schulden van de Consument’ uit 2023.

Deze wettelijke interest is een stuk lager dan de ‘forfaitaire schadevergoeding’. Misschien is dit wel het goede moment om je eigen algemene voorwaarden op te stellen, of er een specifieke clausule met betalingsvoorwaarden aan toe te voegen. Zo kan je in de toekomst, voor nieuwe contracten, wel terugvallen op de hogere schadevergoeding.

B2B: betalingsachterstand bij handelstransacties

Is je klant een bedrijf? Ook dan mag je rente innen, vermeerderd met een forfaitaire inningskost van minimum €40. De exacte rentevoet wordt elke 6 maand aangepast, en vind je op de site van de FOD Financiën. Ter indicatie, voor het eerste semester van 2024 geldt een rentevoet van 12,5%.

Uiteraard begint deze rente pas te lopen nadat de factuur is vervallen. Staat er geen vervaldag op je factuur? Pas dan de standaard wettelijke betalingstermijn van 30 dagen toe.

Toch is het nog steeds beter om dergelijke zaken in je algemene voorwaarden op te nemen, en deze ook door je klant te laten goedkeuren. Zo bescherm je jezelf niet alleen tegen wanbetaling, maar leg je ook andere zaken, specifiek aan jouw business en sector, contractueel vast.

In je verkoopvoorwaarden kan je trouwens ook een hogere rentevoet opnemen, in functie van wat in jouw sector gebruikelijk is. Let er wel op dat deze rentevoet niet overdreven hoog is, anders kan een rechtbank deze naar beneden bijstellen wegens ‘onredelijk’.

CMA helpt je graag

Veel bedrijven besteden alle administratie rond schadevergoedingen en verwijlinteresten graag uit aan een professional zoals CMA, want dit blijft wel degelijk complexe materie. Want onder welke wetgeving valt jouw onbetaalde factuur? Wat is een redelijke interestvoet en hoe omschrijf je die correct in je algemene voorwaarden? En ook de berekening van de interest moet zeer precies gebeuren, of je klant nu een consument is of een bedrijf, of je nu algemene voorwaarden hebt of niet.

CMA berekent voor jou de correcte interest, checkt je betalingsvoorwaarden, en neemt indien gewenst ook de communicatie met de klant van je over. Zo ben jij zeker dat alles correct en volgens de wet verloopt, en hoef je hier zelf geen kostbare tijd aan te besteden.

Vragen? Advies nodig? Wij helpen je graag.

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.